Projectes 2018

En aquests moments, els joves de 4t de l’ESO estan treballant en grup amb diferents propostes que, posteriorment, seran rebudes a l’Ajuntament per tal de comprovar la seva viabilitat tècnica i econòmica. Tot seguit, la Comissió de Garanties emetrà també la seva valoració i, tota aquesta informació, serà tramesa als joves. A cada classe de 4t de l’ESO es farà un debat per tal de consensuar quin serà el projecte seleccionat per passar-lo a la votació pública.