Actuacions a la via pública

En aquest apartat podreu veure les diferents actuacions que s’han dut a terme a la via pública pel que fa a manteniment, neteja, mobilitat o millores urbanístiques.

Actuacions