Ajornament de deutes tributaris

S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data ‘entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€, conjuntament per tots els deutes ajornats. El termini extraordinari d’ajornament serà de sis mesos i no es devengaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Excepcionalment, s’aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s’acrediti que no s’han cobrat les quotes repercutides d’IVA.

Aquests efectes seran d’aplicació només per a aquells deutors (persona o entitat) amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € l’exercici 2019.

Un pensament a “Ajornament de deutes tributaris

  1. Retroenllaç: Comerç, ocupació i empresa | participa.ripollet.cat

Els comentaris estan tancats.