Actuacions pista d’atletisme del Poliesportiu

Unificació de dues propostes presentades per fer millores a la pista d’atletisme del Poliesportiu municipal, amb la instal.lació d’una gàbia de llançaments i l’adquisició del material necessari i l’adequació de l’espai per poder practicar la disciplina de perxa.

Justificació de la proposta

 • Gàbia de llançaments: La infraestructura de la pista d’atletisme no té l’espai destinat a la pràctica de llançaments segurs. Els atletes podrien patir accidents per culpa no tenir l’espai adequat per a aquesta disciplina.
 • Adquisició material: El club d’atletisme local, el RUA, Ripollet Unió Atlètica, aquest any fa 40 anys, a més a nivell d’escola està creixent força en els últims cursos i és un gran motor de foment de l’esport femení, si no vaig errada, és el club amb més llicencies federatives esportives femenines del municipi, i el segon esport, per darrera del futbol, amb llicències federatives esportives en global. La millora de les instal·lacions i poder incorporar més disciplines els ajudaria a créixer com a club i ajudaria als atletes a millorar els seus resultats esportius. 

A qui va destinada la proposta

 • Gàbia de llançament: Destinada a dotar de les infraestructures necessàries per a la pràctica d’aquest esport a la pista d’atletisme de Ripollet.
 • Adquisició material: A tota la població de Ripollet, especialment els socis del PAME que poden fer ús de les instal·lacions del poliesportiu, i més especialment als atletes del RUA, Ripollet Unió Atlètica, que podrien entrenar a casa en una disciplina més de les que competeixen i sovint van sense haver entrenat o havent entrenat una mica a Sabadell i sense pèrtiga pròpia i demanant-la a companys d’altres clubs a la competició.

Estimació de pressupost

 • Gàbia de llançament: 30.000 euros.
 • Adquisició material: entre 20.000 i 30.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Salut i benestar, Igualtat de gènere.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Baranes a les escales del pati de butaques del Teatre-Auditori

Hem vist en altres teatres (com el Condal de Barcelona i Teatre Plaza de Castelldefels, adjunto foto), un model de barana al final de cada fila de butaques, que potser seria l’adequat pel nostre teatre.

Justificació de la proposta

 • El públic que assisteix a la programació general del Teatre Auditori, trasllada la necessitat d’aquestes baranes per pujar i baixar des de les butaques (també pels accidents que hi ha hagut).

A qui va destinada la proposta

 • A totes les persones que assisteixen al Teatre-Auditori del Mercat Vell.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Endolls a la sala d’estudi nocturn – Biblioteca

Facilitar més endolls a la Sala d’estudi nocturn (Àrea infantil) de la Biblioteca de Ripollet de manera temporal (o fixa), al menys en l’època d’apertura nocturna. Es poden posar alguns allargadors a les caixes on es situen els endolls, de manera que arribi el corrent a les taules on sigui necessari durant aquestes hores nocturnes o, també, es poden afegir altres sistemes més mimetitzats amb l’espai.

Justificació de la proposta

 • Hi ha una petita zona a tocar de la finestra on hi ha 12 endolls concentrats (4×3), però només hi ha espai per a 4 persones (5 molt justes). La resta de taules no disposen d’accés al corrent elèctric i dificulta (atura) l’estudi per a poder accedir a llibres, apunts digitals, etc. quan s’acaba la bateria dels dispositius electrònics (ordinadors, tablets…).

A qui va destinada la proposta

 • Persones usuàries de la sala d’estudi nocturn de la Biblioteca de Ripollet.

Estimació de pressupost

 • De 30 a 200 euros.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Zona de vianants tram Av. del Mediterrani – parc dels Pinetons

Proposta de conversió en zona de vianants del segment asfaltat de l’Av. del Mediterrani, a tocar amb el Parc Pinetons. La idea inicial seria tallar els accessos a les interseccions entre l’Av. del Mediterrani i el c/Puigmal i, per l’altra banda, amb la Rambla de les Vinyes (sense interrompre el pas de baixada dels cotxes als dos costats del Passeig de les Vinyes).

Justificació de la proposta

 • És una zona d’ús de molts vianants, en especial infants, a les tardes entre setmana o quan van amb les escoles i amb els casals d’estiu. Juguen als parcs dels edificis i als Pinetons, que estan separats per aquesta carretera i trenca i limita molt l’espai i l’accés. A més, la carretera està a pocs metres de les taules de la zona de pícnic infantil. És un tram de doble sentit que -actualment- no porta enlloc, gairebé només serveix per circumval·lar l’illa de 4 edificis. L’únic inconvenient que pot haver-hi són les places d’aparcament d’aquest tram, però és un barri amb molt espai proper per aparcar. Hi ha hagut més d’un ensurt.

A qui va destinada la proposta

 • Tota la ciutadania de Ripollet.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Millorem el barri

Queden pendents elements d’ampliació del parc infantil i dels espais envoltants a l’escola Tiana de la Riba.

Justificació de la proposta

 • Encara que ja s’ha fet una part de l’ampliació de la zona infantil i elements per a la gent gran, existeix un compromís (amb majoria absoluta a l’assemblea de veïns i plenari que es va portar a terme) a instal·lar Skatepark, tirolina, cistella i porteries de futbol.

A qui va destinada la proposta

 • Alumnat de l’escola, veïnat i gent gran.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Amfiteatre a l’aire lliure l’Argentera

Justificació de la proposta

 • El Teatre Auditori del Mercat Vell fa anys que no pot encabir totes les peticions d’activitats d’arts escèniques. Cal un nou espai que pugui assumir part de les activitats que actualment s’hi estan programant (finals de cursos, xerrades-conferències…) i d’altres que, per les seves característiques poden ser millor acollides a l’aire lliure que en un espai tancat.
  D’altra banda, els mesos de temperatures per sobre dels 20 graus i amb poca pluja són cada vegada més habituals en la nostra zona, per la qual cosa entre juny i setembre s’agraeixen activitats a l’aire lliure en espais còmodes.
  Així mateix, la darrera pandèmia, que ha limitat el nombre de persones en espais tancats, també ens ha fet veure la importància de disposar d’un equipament a l’aire lliure.

A qui va destinada la proposta

 • A tota la ciutat com a públic i totes les entitats d’arts escèniques i escoles de la ciutat que vulguin programar les seves activitats en aquest espai.

Estimació de pressupost

 • 95.000 euros (equipament i equip de so). Opcional: 20.000 euros per a l’equipament de circ.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Salut i benestar, Educació de qualitat, Igualtat de gènere, Treball digne i creixement econòmic, Reducció de les desigualtats, Ciutats i comunitats sostenibles, Aliança pels objectius.

Observacions

 • Us adjuntem algunes informacions sobre las Torre de l’Argentera apareguda en diferents publicacions locals en els darrers anys i us deixem aquí l’enllaç a una pàgina on parla de la història de la casa.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Fem un salt als parcs de Ripollet

Instal·lació de tres llits elàstics al parc d’Oriol Martorell per al joc lúdic d’infants de 3 a 12 anys. Cadascun dels llits té un format quadrat d’1,5 metres per 1,5 metres i, sumant l’espai de seguretat adjacent a la seva instal·lació en línia, es requereix d’un espai d’11 metres per 5 metres per integrar aquest element en el parc.

Justificació de la proposta

 • Es tracta d’una instal·lació lúdica que la ciutat encara no té en cap parc i que és de fàcil col·locació i manteniment en aquest parc en concret, per la tipologia del terreny i perquè compta amb molt d’espai disponible. És un element positiu per al desenvolupament psicomotor en edats primerenques i afavoreix l’activitat física saludable, així com un espai de joc i socialització que no discrimina per gènere.

A qui va destinada la proposta

Infants de 3 a 12 anys.

Estimació de pressupost

 • 15.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Salut i benestar, igualtat de gènere.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Pujar el Puigmal sense problema

Ampliar 1,5 metres una de les dues voreres del carrer del Puigmal, en el tram entre l’avinguda de Catalunya i el carrer de la Verema, per facilitar la mobilitat a peu de les persones. Això suposaria la reordenació de l’aparcament de vehicles, passant de semi bateria a en línia en ambdues bandes de la calçada.

Justificació de la proposta

 • Aquest és, possiblement, el tram de carrer amb més vehicles aparcats de tot Ripollet, quan en l’entorn proper (av. de Catalunya, av. del Mediterrani, c. de Collserola) hi ha bastant espai lliure d’estacionament habitualment. Es tracta d’una zona d’alta densitat d’equipaments públics (dues escoles, ambulatori) i de pas per accedir cap al parc dels Pinetons i, per tant, d’elevada de densitat d’ús de vianants, i que té unes voreres per les quals és complicat i, fins i tot invasiu per a la distància personal, creuar-se amb una persona. La mesura afavoriria també un espai públic més segur per a les dones. En un espai així no es pot prioritzar l’estacionament de vehicles, que són propietats privades, per sobre del pas del comú de les persones.

A qui va destinada la proposta

 • A tothom.

Estimació de pressupost

 • 30.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Igualtat de gènere, ciutats i comunitats sostenibles.

Observacions

 • En el cas que s’ampliés la vorera dels edificis d’habitatges es podria valorar posar un nou pas de zebra davant de l’accés a l’edifici d’infantil de l’escola Ginesta per facilitar a les famílies el recorregut per la vorera més ampla.

Podeu votar aquesta proposta aquí

Bicibox al Poliesportiu

Col.locar biciboxs, com els que hi ha a la plaça del molí, al poliesportiu, per fomentqar l’ús de la bici entre la població, sobretot entre la gent que fa esport.

Justificació de la proposta

 • Actualment, la gent que no viu aprop ha d’anar en cotxe o caminant.

A qui va destinada la proposta

 • Persones usuàries del Poliesportiu, bàsicament.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

 • Salut i benestar, Energia neta i asequible, Ciutats i comunitats sostenibles, Acció climàtica

Podeu votar aquesta proposta aquí

Marc del procés per a definir un espai feminista i de referència per a les dones de Ripollet

Amb l’objectiu de facilitar la participació en el procés participatiu “El futur és lila”, es facilita la informació següent sobre el projecte. Es tracta d’un document marc que és resultat de la valoració tècnico-política feta internament a l’Ajuntament, i que representa la proposta marc del mateix.

Marc normatiu

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en el seu article 6è, estableix les funcions dels ens locals en matèria de desenvolupament d’aquesta llei, i en les quals aquest espai que es vol constituir s’inspira:

a) Estudiar i detectar les mancances i les necessitats de les dones, per a complir les finalitats d’aquesta llei dins de llur àmbit territorial, comptant amb la col·laboració de les associacions de dones.

b) Sensibilitzar la població sobre les causes de la violència masclista i, en el marc de la normativa vigent, impulsar actuacions i campanyes de prevenció i posar a disposició de la població els serveis d’atenció necessaris per a les persones que pateixen les diverses manifestacions de la violència masclista.

c) Atendre, informar i orientar les dones sobre programes i recursos per a facilitar l’exercici efectiu de llurs drets, i sensibilitzar homes i dones en termes d’igualtat de drets i deures.

d) Crear i adequar els mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la perspectiva de gènere en llurs actuacions polítiques.

e) Establir les condicions de formació i capacitació del personal a llur servei.

f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal a llur servei a què fa referència l’article 15.

g) Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat a què fa referència aquesta llei que afecten els ens locals.

h) Fomentar l’autonomia personal i econòmica de les dones i impulsar l’ocupació femenina.

i) Fomentar la presència de dones en els òrgans de participació i en els espais de presa de decisions.

j) Donar suport als grups feministes i a les entitats de defensa dels drets de les dones, i impulsar-ne la participació en el disseny, l’elaboració, el desenvolupament i l’avaluació de les polítiques d’igualtat i de transversalització de gènere.

k) Adequar i mantenir estadístiques actualitzades que permetin un coneixement de la situació diferencial de dones i homes en els diferents àmbits d’intervenció local.

l) Dissenyar i aplicar polítiques destinades a eradicar les desigualtats i les explotacions de les dones en tots els àmbits locals d’intervenció.

Pel que fa al marc legislatiu específic relatiu a l’abordatge de la violència masclista, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, a l’article 83, estableix com a competència dels municipis la programació, prestació i gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones, i la competència de la derivació als diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.

Objectiu

L’objectiu és constituir un centre que esdevingui un espai de referència per a totes les dones de Ripollet, amb la finalitat de:

 • donar una resposta integral a les diferents demandes d’informació i atenció de les dones;
 • potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere;
 • esdevenir un instrument comunitari per desenvolupar i promoure la participació política i social de les dones al municipi, i per avançar en la construcció d’una ciutadania més igualitària;
 • impulsar les polítiques d’igualtat de gènere a nivell municipal i organitzar accions de prevenció i sensibilització a tota la ciutadania, tant dones com homes.

Des d’aquesta perspectiva, el centre es projectaria com un espai que deixa enrere el marc assistencial des del qual històricament s’han abordat i gestionat els serveis d’informació i atenció a les dones, i es situaria en un marc més ampli, vinculat al creixement personal, a la participació social i política, a la vinculació a la comunitat. La raó de ser d’aquest centre i, conseqüentment, la seva planificació d’usos, hauria de superar el marc conceptual que entén les dones com un col·lectiu “amb un problema”, i avançar en nous models de treball que emfatitzin l’enfocament de gènere i que incloguin una actuació proactiva i preventiva, que adopti una visió integral de les dones com a persones. Aquest avenç en el marc conceptual implica fer un salt en la cultura institucional hegemònica que les darreres dècades ha entès les qüestions de gènere com una qüestió que només interpel·la i afecta les dones, des d’una perspectiva fonamentalment assistencial.

Amb la projecció i definició d’aquest espai de referència feminista, hem de fer l’esforç per fer un salt qualitatiu i avançar cap a un nou paradigma. La funció del centre hauria de ser la de garantir i desenvolupar els drets de ciutadania de les dones, no només centrar-se en una vessant assistencial orientada a atendre situacions límits d’exclusió social o de violència. Aquest nou paradigma apunta cap a un ventall ampli de línies de treball i recursos que el centre podria oferir, adoptant una visió integral de les dones com a persones.

Línia d’activitats i serveis

 • Servei d’informació i orientació
  – Informar i assessorar les dones tant sobre activitats, serveis i recursos del Centre com dels recursos municipals o/i intermunicipals i, si escau, derivar-les als serveis corresponents.
  – Informar la ciutadania dels recursos especialitzats en temes de gènere.
  – Informar la ciutadania dels actes i les activitats que es realitzen al municipi sobre temes de sensibilització, prevenció i treball per a la igualtat
 • Atenció i suport personalitzat
  – Oferir un servei d’assessorament jurídic i atenció psicològica adequats a les necessitats i als interessos pràctics de les dones del municipi (no exclusivament vinculat a casos de violència).
  – Donar informació, orientació i atenció personalitzada a les dones, fent el diagnòstic de les necessitats i demandes que fa la dona, i definir conjuntament amb la dona un pla de treball.
  – Acompanyar i fer el seguiment del procés de la dona que, per la complexitat de la seva realitat, sigui necessari.
  – Detectar i recollir les demandes que les dones manifestin implícita i explícitament.
 • Atenció psicològica individual i grupal.
  – Assessorament jurídic.
  – Orientació afectiva-sexual.
  – Actuacions grupals
  – Treballar diferents tècniques i eines personals per incrementar els processos d’autonomia de les dones.
  – Constituir i reforçar grups d’autoajuda o d’ajuda mútua.
  – Organitzar sessions de teràpia grupal i sessions grupals d’informació i reflexió des d’una perspectiva socioinformativa.
  – Realitzar activitats grupals sobre temes d’interès social.
 • Promoció de les xarxes de dones i la participació de les dones
  – Fomentar la participació social, comunitària i política de les dones, potenciant així el moviment associatiu de les dones.
  – Oferir suport tècnic i logístic als grups de dones en l’organització d’activitats, actuacions o jornades.
  – Facilitar la creació d’espais relacionals per fomentar les xarxes associatives entre les dones.
  – Promoure noves formes de participació
  – Foment de xarxes interculturals entre dones, per afavorir la integració en la comunitat de la diversitat cultural i ètnica de les dones, i afavorir la creació d’entorns de suport i xarxa comunitària per a empoderar les dones.
 • Espai de treball tècnic: formació i sensibilització sobre igualtat cap a fora i cap a dins de l’organització
  – Impulsar les polítiques d’igualtat de gènere al municipi a través de programes, projectes i accions (incloses activitats i programes de formació, sensibilització en torn a la igualtat de gènere i prevenció de les violències masclistes).
  – Promoure la participació ciutadana en el treball per a la igualtat i la no-discriminació per raó de gènere.
  – Impulsar i coordinar la transversalitat de gènere a nivell intern de l’Ajuntament, amb la voluntat de desenvolupar polítiques amb perspectiva de gènere.
 • Servei de recursos i documentació
  – Servei de documentació.
  – Servei de recursos per organitzacions, entitats i persones interessades.

Justificació

A nivell municipal, existeix un servei d’informació i atenció a les dones, operatiu des de l’any 2018. La constitució d’un centre de referència per al col·lectiu de dones neix de la necessitat, oportunitat i voluntat de seguir desenvolupant aquest servei des d’una perspectiva que potenciï el treball amb la comunitat i que impulsi i integri les associacions, entitats i col·lectius de dones que treballen per a la igualtat efectiva i que s’organitzen per a reivindicar el reconeixement social de les dones en peu d’igualtat. L’objectiu, per tant, és crear un espai que aglutini els serveis que actualment es presten, però que alhora els transcendeixi, tot oferint un ventall més ampli d’activitats, que respongui a les necessitats integrals del col·lectiu.

Així mateix, la constitució d’un espai adreçat al col·lectiu de les dones i de referència feminista ve recollit en el Pla d’Acció Municipal 2019-2023, en els seus punts 181 i 182, que fan referència a la creació d’un centre adreçat al col·lectiu de les dones i a l’enfortiment del teixit feminista vinculat a aquest centre, respectivament.

Salut i consells per evitar contagis

Actuacions dutes a terme per l’Ajuntament i enllaços als departaments de la Generalitat amb informació sobre la COVID-19.

Ajuntament

Generalitat de Catalunya

Ajuts per a persones autònomes

Els treballadors per compte propi o autònoms tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre que es compleixin els següents requisits. La quantia de la prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora.

 • En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa (en virtut del que es preveu en el Reial decret 463/2020, de 14 de març), acreditar la reducció de la seva facturació (en el mes anterior al que se sol·licita la prestació) en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l’efectuada en el semestre anterior
 • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social

També s’han establert ajuts de fins a 2.000 euros per a treballadors autònoms, on es preveu una partida de fins a 7,5 milions d’euros. Aquests ajuts s’atorgaran pel procediment de concurrència no competitiva, fins a exhaurir la partida. Els requisits són:

 • No disposar de fons alternatives d’ingressos
 • Haver decretat el tancament de l’activitat
 • Acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
 • Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març del 2020 en relació amb el març del 2019
 • En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta

Bonus social pel subministrament elèctric per a Retas durant 6 mesos:

 • Per a RETAs que hagin cessat l’activitat o hagin vist reduïda la seva facturació en, com a mínim, el 75% respecte el semestre anterior com a conseqüència del COVID-19
 • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar sigui igual o inferior a 2,5() vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM) de 14 pagues () hi ha especificacions en funció de la composició familiar
 • La persona afectada ha de sol·licitar-ho a la comercialitzadora de referència a través de l’adreça de correu electrònic que aparegui a la pàgina web
 • Cal aportar documentació específica

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Bonificació: extensió de la bonificació als contractes fixos discontinus dels mesos de febrer a juny.

 • Les empreses de sectors afectats (turisme, hostaleria, comerç, etc.), directament o indirectament, i que generin activitat productiva de febrer a juny, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com de conceptes de recaptació conjunta per Atur, FOGASA i Formació Professional.
 • Serà d’aplicació de l ’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

Moratòria: 6 mesos sense interès, a empreses i persones treballadores per compte propi (inclosos a qualsevol règim de la SS) que realitzin activitats NO suspeses per l’estat d’alarma.

 • Empreses:
  • Quotes d’abril a juny de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red
  • Sol·licituds individuals per cada compte de cotització
  • No serà d’aplicació pels comptes de cotització pels quals s’ha concedit exempció de pagament.
 • RETAs:
  • Quotes de maig a juliol de 2020
  • Presentació a través del Sistema Red o mitjans electrònics de SEDESS
  • Les sol·licitud s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals de cada mes

Ajornament: pel pagament dels deutes amb la SS previstos pels mesos d’abril a juny de 2020.

 • No tenir cap altre aplaçament en vigor
 • Aplicació d’un 0,5% d’interès
 • Les sol·licituds s’han de presentar dins dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari de l’ingrés previst

Finançament ICO

Es disposa una Línia de finançament específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros, per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

 • Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diferents operacions.
 • Conceptes finançables: necessitats de liquiditat finançables a través de la Línea Empresas y Emprendedores.
 • Modalitat: préstec.
 • Tipus d’ interès: fix, fins el 1,5% (TAE màxima incloses comissions).
 • Termini d’amortització i carència: d’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
 • Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’ inici de l’ operació, a més a més de, en el seu cas, la d’ amortització anticipada.
 • Garanties: a determinar per l’ entitat de crèdit, excepte aval de SGR/SAECA.
 • Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.

S’aprova un línia de 100.000 milions d’euros en avals públics per tal que la banca pugui concedir entre 150 i 200.000 milions d’euros en finançament a empreses i persones autònomes.

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament previst per l’ICO amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

S’ajorna el reemborsament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs de préstecs concedits per la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

 • Quan la crisi sanitària provocada per el COVID19 hagi originat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els hi faci difícil o els impedeixi el pagament de la quota.
 • El termini de venciment ha de ser inferior a 6 mesos a comptar des del 13 de març de 2020.
 • La sol·licitud haurà d’efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de la concessió.

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores, a través de la companyia asseguradora CESCE per compte de l’estat.

A més, la Generalitat de Catalunya també ha pres mesures en aquest sentit amb prèstecs destinats a pimes i vinculats a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

 • Import: préstecs entre 100.000 euros i fins a 1M d’euros: Aval d’Avalis, pel 75%
 • préstecs a partir d’1M d’euros i fins a 2,5M d’euros: Aval d’ICF, pel 75%
  • Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
  • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
  • Comissions: CAiR (comissió anual d’administració i risc) de l’1%. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Ajornament de deutes tributaris

S’aplica a les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que tinguin un termini de presentació i ingrés des de la data ‘entrada del reial decret (13 de març de 2020) fins al 30 de maig de 2020, ambdós inclosos.

L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins a un màxim de 30.000€, conjuntament per tots els deutes ajornats. El termini extraordinari d’ajornament serà de sis mesos i no es devengaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Excepcionalment, s’aplica també durant el període transitori a deutes legalment inajornables, en concret: retencions i ingressos a compte (Models 111, 115 i 123); pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats (Model 202); Impost sobre el Valor Afegit (Model 303), en tots els casos, ja que legalment i sense aplicació del règim transitori, es pot només ajornar en el cas que s’acrediti que no s’han cobrat les quotes repercutides d’IVA.

Aquests efectes seran d’aplicació només per a aquells deutors (persona o entitat) amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € l’exercici 2019.

Comerç, ocupació i empresa

Mesures econòmiques de suport al sector empresarial, aprofades pel Govern de l’estat espanyol a través dels Reials Decrets-llei 7/2020, de 12 de març, 8/2020, de 17 de març i 11/2020 de 31 de març

Ajornament de deutes tributaris

Finançament

Bonificació, moratòria i ajornament quotes Seguretat Social

Ajuts per a persones autònomes

Comerç

Instal.lació de les parades d’alimentació del mercat setmanal

Empresa

Recomanacions de seguretat a les empreses

Ocupació