Debat i creació de propostes

Aquesta fase té per objectiu posar a disposició de la ciutadania tota la informació referent als resultats del diagnòstic ciutadà, així com facilitar les bases per a realitzar un debat col.lectiu al voltant dels diferents models d’equipament possibles i les mesures a tenir en compte per a definir-lo.

Aquesta fase tindrà:

 • Taules rodones amb experts que ens aportaran diferents visions sobre experiències en el model de gestió i participació en el centre, models d’atenció, models arquitectònics i de serveis.
 • Taules d’intercanvi vivencial. Persones usuàries, familiars i professionals ens mostraran diferents experiències en la seva relació amb un equipament d’aquestes característiques.
 • Visites de reconeixement de l’espai on estarà ubicat l’equipament per tal de poder generar propostes i sinèrgies amb el propi entorn del futur equipament.
 • Vídeos recull dels diferents debats que es podran consultar a través de la web.
 • Informe de recull de les propostes sorgides en aquesta fase en les diferents activitats presencials que es duran a terme.

Diagnosi ciutadana

Té per objectiu realitzar una anàlisi col.lectiva oberta a tota la ciutadania de Ripollet. Aquesta anàlisi tractarà sobre les necessitats i problemàtiques existents al voltant de l’envelliment i l’atenció a la depèndència.

Aquesta fase comptarà amb:

 • Una enquesta de diagnosi ciutadana que tindrà per objectiu la recollida i identificació de les necessitats i problemàtiques de l’àmbit. Serà oberta a tota la ciutadania i es podrà complimentar on line en aquesta web, o bé presencialment, amb la recollida d’enquestes a diferents punts estratègics del municipi.
 • Activitats específiques de diagnosi, amb la participació de grups i col.lectius concrets relacionats directament amb l’equipament o amb àmbits estratègics. A través de dinàmiques s’identificaran les diferents necessitats i problemàtiques.
 • Un informe de diagnosi, que recollirà i farà públiques les necessitats identificades per la ciutadania per tal de poder iniciar la següent fase de debat i creació de propostes per respondre a les necessitats detectades.

Aquí podeu consultar el document de conclusions de la fase de diagnosi ciutadana

Informació i difusió

Té per objectiu posar en coneixement de la ciutadania l’inici del procés participatiu, les diferents formes que es posen al seu abast per a participar-hi i l’estat de la qüestió, pel que fa a recursos per a la gent gran al municipi i les polítiques que s’han dut a terme fins ara.

Aquesta fase comptarà amb:

 • Una sessió oberta a la ciutadania, on es farà la presentació del procés participatiu i s’exposarà el context i l’adequació del procés. Es farà una invitació a la població en general a participar en el procés i es presentarà la web on es podrà consultar tota la informació d’aquesta qüestió.
 • Una invitació per prescripció directa a la participació en el procés per a aquelles entitats i associcions que ja estan treballant en la definició de l’equipament o que s’hi veuen directament relacionats.
 • Una difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació amb articles, entrevistes i altres elements de comunicació.