Com pots participar?

  • Omplint l’enquesta de participació
  • A través del formulari d’aquesta web
  • Mitjançant el correu pensemengran@ripollet.cat
  • A les activitats presencials que es publicaran a l’apartat d’agenda