El futur és lila

L’Ajuntament de Ripollet inicia un procés de participació ciutadana adreçat a les dones i noies del municipi, moviments i col·lectius feministes, i col·lectius de dones de les entitats del municipi. L’objectiu del procés és definir i planificar els usos que les dones del municipi volen donar al nou espai de referència feminista de Ripollet i els serveis que els agradaria rebre, per tal de definir un equipament que respongui a les seves demandes.

  • Què es decideix

L’objectiu d’aquest procés és definir els usos que les dones del municipi volen donar al nou espai de referència feminista de Ripollet i els serveis que els agradaria rebre, per tal de definir un equipament que respongui a les seves demandes.

  • Qui participa

Dones de de Ripollet, de totes les edats, moviments i col·lectius feministes, i col·lectius de dones de les entitats del municipi.

  • Com es decideix

Les propostes sorgides seran valorades tècnicament i políticament amb la voluntat d’incorporar en la definició del projecte el major nombre possible d’aportacions. La Comissió de treball de l’Ajuntament recollirà el diagnòstic final sorgit del procés per treballar tècnicament la definició del projecte.

  • Àmbit

Tot el municipi.

  • Grup promotor

Regidoria de Feminismes de l’Ajuntament de Ripollet

  • Data d’inici

23 d’octubre de 2020

  • Data de finalització

31 de desembre de 2020