El Pla de Xoc

Després de les reunions de treball dutes a terme per la Taula del Pla de Xoc i per les subcomissions que la integren (Drets Socials, Desenvolupament Comunitari i Desenvolupament Econòmic), el dia 9 de juliol es va celebrar una sessió plenària extraordinària i urgent per a aprovar el document “Pla de Xoc. Bases per a la recuperació social i econòmica de Ripollet”.

Podeu consultar aquest document aquí

L’aprovació del document del Pla de Xoc ha tingut com a conseqüència la realització d’un important ajust econòmic de les finances municipals. En aquest enllaç teniu tota la informació sobre el finançament de les actuacions aprovades al Pla de Xoc.