Pla d’acció municipal

El pla d’acció municipal és el conjunt d’objectius, accions, actuacions i projectes que el govern municipal pretén dur a terme durant el seu mandat.