Polítiques + ciutat!

La major part de les accions que acabem d’esmentar conformen les polítiques +ciutat! Es tracta de la vintena d’accions seleccionades pel propi equip de govern en funció de la seva rellevància.

Quadre d’accions ordenades per prioritat de govern:

ÀREES ACCIÓ GRAU d’EXECUCIÓ
Desenvolupament Fomentar transport públic + Mobilitat 85%
Municipalitzacions 75%
Plans d’Ocupació Locals 75%
Controls d’olors 75%
Aigua 53%
Dependència 95%
Dinamització Comercial 78%
Justícia Social Habitatge 55%
Neteja espais públics 65%
Equipaments de
secundària
40%
Residència de la gent gran 35%
Recuperar el riu 30%
Processos participatius 55%
Festa Major+Cultura 85%
Millora dels equipaments esportius 65%
Catalogar Patrimoni 20%
Policia de proximitat 70%
Democràcia Oficines de Drets Socials 95%
Administració electrònica i carpeta ciutadana 80%
Casal del Pont Vell 45%