Legitimitat i transparència

Amb aquesta campanya es persegueix augmentar la legitimitat i credibilitat de la Institució, exposar detalladament l’estat d’execució del Pla d’Acció Municipal i, alhora, generar espais on la ciutadania de Ripollet pugui participar en la valoració de la feina duta a terme per part de l’Ajuntament en aquesta legislatura.

La concepció de la rendició de comptes va més enllà de la idea tradicional del control extern i posterior exposició detallada de despeses i ingressos, configurant-se mitjançant l’anàlisi de mecanismes de transparència, participació i avaluació en el marc de les decisions i actuacions públiques.