5. Escola pública

 • Reformulem el mapa educatiu, enfortint el projecte dels 0 als 16 anys al nostre municipi.
 • Ripollet té una oferta actual de:
  • 0-3 anys de 119 places
  • 3-12 anys: 4292 alumnes
  • 12-16 anys: 1.754
  • Postobligatòria: 955 alumnes. L’objectiu és ampliar l’oferta tant de batxillerat com de formació professional
 • Les escoles El Martinet i Els Pinetons seran institut escola el curs vinent, contribuint a esponjar la secundària, amb 151 alumnes menys als instituts públics el curs 2019-20
 • Els terrenys cedits pel 4t institut acolliran, entre d’altres, l’Escola de música. Aquest és un dels serveis públics creats aquest mandat, juntament amb les Escoles bressol
 • Aquesta legislatura s’ha impulsat el Pla Educatiu Local 2017-18, aprovat pel Consell Escolar Municipal i el Ple, amb 13 accions concretes en matèria educativa