Actuacions sobre els equipaments municipals

 1. Adquirir el Celler cooperatiu per tal de desenvolupar un espai comunitari de barri
 2. Crear un arxiu municipal
 3. Modernitzar el centre cultural
 4. Reubicar el jutjat de pau
 5. Dignificar l’actual espai de l’escola d’adults
  1. Pintar l’espai, renovar de l’ascensor, instal·lar la fonts i adequar l’espai exterior.
 6. Redefinir les funcions i els usos de la Casa Natura
 7. Fer de les escoles espais pels barris: projecte de patis oberts i projecte d’espais oberts.
 8. Elaborar un pla de manteniment de les escoles
 9. Elaborar un pla de manteniment poliesportiu
  1. Adequar la pista d’atletisme
  2. Construir un nou bar pel camp de futbol del poliesportiu
  3. Elaborar un tancament de la pista de grades del poliesportiu per gaudir d’un petit pavelló d’entrenament
  4. Renovar les sales d’espining del poliesportiu
  5. Reforma integral de manteniment
 10. Projecte de residència per a gent gran i/o amb diversitat funcional.
  1. El centre de dia Can Vargas no és suficient per aquests sector de la població, i davant aquesta necessitat s’haurà d’iniciar les negociacions amb la Generalitat per aconseguir tenir aquest equipament residencial tenint en compte la Programació Territorial dels Serveis Socials especialitzats 2015-2018 de la Direcció General de Protecció Social que constata que a la comarca del Vallès Occidental és de prioritat alta.
  2. Presentar el model adequat a les necessitats de la població del municipi
 11. Realitzar arranjaments dels dos camps de futbol
 12. Redactar un projecte de remodelació de l’equipament del Mercat municipal