Actuacions sobre parcs municipals i espais naturals

 1. Recuperar i dinamitzar l’espai del Parc Rizal
 2. Substituir els sistemes de reg per aspersió existents per sistemes de reg gota a gota
 3. Construir una skate plaça
 4. Instal·lar noves cistelles de bàsquet i porteries al parc del Primer de Maig
 5. Construir una pista de voleibol a la zona del Molí d’en Rata
 6. Adequar i millorar els parcs del Massot i Regordosa
 7. Executar el projecte de parcs segurs: parc Norbert Fusté
 8. Ampliar Parc Pinetons i recuperar la Font de la Canya
 9. Remodelar l’espai casa natura
 10. Redactar nova ordenança de protecció animal
  1. Aprovar protocols d’actuació policial
  2. Planificar inspeccions d’habitatges
 11. Adequar l’espai d’horta existent i fer noves adjudicacions d’horta municipal a persones jubilades. Afegir nous perfils de persones usuàries
 12. Ampliar l’espai d’horta
 13. Crear un espai comunitari de l’horta i una agro-aula
 14. Adequar i licitar quioscos del parc del Riu Ripoll i del parc de les Moreres
 15. Renovar la font del Parc del Riu Ripoll
 16. Arranjar la font del Petricó.