Aigua i energia

  1. Portar a terme la gestió municipal de l’abastament d’aigua potable i del cicle vital de l’aigua
  2. Redactar el Reglament del Servei Municipal de l’Aigua
  3. Desenvolupar la llei 25/2015 pel que fa a garantir els subministraments a les llars