Apropament dels serveis socials a les veritables necessitats d’assistència.

  • Realitzar campanyes de conscienciació i informació treballades des de la participació dins l’òrgan del Consell Municipal de Serveis Socials