Assoliment d’un model ecològic de tractament de residus. L’ecoparc-2

  1. Disminuir el percentatge d’impropis al residu orgànic i disminuir la fracció resta
  2. Incrementar el reciclatge: objectiu Residu Zero
  3. Mancomunar el servei d’una planta de compostatge
  4. Eliminar olors i fer seguiment periòdic d’emisions de la planta ecoparc-2
  5. Dotar-nos d’una eina pública de control de la planta ecoparc-2
  6. Redefinir, conjuntament amb l’AMB, el model d’ecoparc