Consolidació, renovació o creació d’espais de participació

 1. Renovar i dinamitzar del Consell Municipal de Serveis Socials
 2. Crear el Consell de Desenvolupament Local
 3. Crear la Taula de benestar i protecció animal
 4. Reformular la Taula feminista
 5. Crear la Taula de Mobilitat pel seguiment de l’aplicació del PMU
  1. Integrar-hi la Comissió per l’Arribada del tren
  2. Integrar-hi la Comissió pel Soterrament de l’Autopista
 6. Crear una coordinadora d’entitats esportives amb projecte de cooperativa o fundació
 7. Estudiar una reformulació jurídica dels consells d’administració dels diferents organismes autònoms
 8. Fomentar la participació de la xarxa educativa com a base de la política educativa del municipi.