Creació d’un programa de barris

  1. Assemblees de barri
  2. Actuacions de mobilitat, a la via pública i parcs
  3. Acció comunitària