Desenvolupament de diferents processos participatius

  1. Projecte participatiu del riu
  2. Projecte de redacció del Reglament Municipal de l’aigua
  3. Projecte de nou model de recollida de residus
  4. Nou model esport escolar
  5. Projecte de residència per la gent gran