Desenvolupament dels plans locals de foment de l’ocupació

  • Millorar els recursos actuals i destinar-ne de nous a l’orientació, la intermediació i la formació ocupacionals