Elaboració d’un pla de manteniment i millores de l’espai públic

  1. Executar un pla d’arranjament de voreres
  2. Executar un pla de reasfaltat de carrers
  3. Millorar la qualitat de la neteja viària
  4. Dur a terme millores en el manteniment del mobiliari urbà i l’enllumenat públic