Fases del procés participatiu

1.- Presentació i difusió

Té per objectiu posar en coneixement de la ciutadania i, en particular, de les dones del municipi, la voluntat de constituir un espai de referència per a totes les dones de Ripollet. Es dóna a conèixer que s’inicia un procés participatiu, així com el seu contingut, temes de debat i formes de participar.

Així mateix, es publiquen els documents marc sotmesos a consulta pública.

2.- Diagnosi i recollida de propostes

Aquesta fase té per objectiu realitzar una anàlisi col·lectiva oberta a totes les dones de Ripollet, per fer aflorar diferents sensibilitats, punts de vista, necessitats i projeccions sobre el futur equipament.

La diagnosi i recollida de propostes es realitzarà a través d’una enquesta online, a la qual pots accedir a través d’aquest ENLLAÇ. També s’organitzaran dues sessions telemàtiques:

  • Trobada telemàtica amb els col·lectius de dones de les entitats, el 19 de novembre, a les 19h. S’enviarà invitació directa a les entitats amb l’enllaç per a participar en la trobada virtual.
  • Trobada ciutadana amb dones a títol individual, el 10 de desembre a les 19h, per via telemàtica. Per poder participar, cal enviar un correu electrònic a participa@ripollet.cat i us farem arribar l’enllaç per a poder connectar-se a la sessió.

3.- Concreció de propostes

En aquesta fase, les propostes sorgides seran valorades tècnicament i políticament amb la voluntat d’incorporar en la definició del projecte el major nombre possible d’aportacions. La Comissió de treball de l’Ajuntament recollirà el diagnòstic final sorgit del procés per treballar tècnicament la definició del projecte.

4.- Retorn

En acabar aquestes fases, cal tornar a la ciutadania els resultats del procés participatiu sobre la definició del model de futur equipament per a les dones, així com donar compte de les diferents fases que ha tingut el procés, dades de participació i els seus resultats.

En aquesta fase es durà a terme una presentació pública dels resultats, en una sessió oberta a tota la ciutadania i als mitjans de comunicació així com a totes les persones que han pres part del procés participatiu. Es farà públic l’informe de diagnòstic final.