Garantia d’accés del ciutadà a la tramitació i la seva informació

  1. Posar en marxa la Carpeta Ciutadana.
  2. Garantir l’accessibilitat en la tramitació: seu electrònica amb tramitació on line
  3. Elaborar una nova web municipal
  4. Crear un arxiu municipal amb la dotació dels recursos humans adients (arxivera)
  5. Dur a terme una remodelació de les oficines municipals
    1. Planta de l’hotel Ibis – adequació com a equipament municipal per a dignificar l’atenció a les persones
    2. Crear una nova oficina d’atenció ciutadana adaptada als nous paradigmes de la societat en xarxa