Garantia de la màxima transparència en els recursos públics

  1. Elaborar unes bases úniques de subvencions per a entitats que realitzin activitats o programes de caràcter social, de salut, educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal o comercial.
  2. Anar avançant convocatòria oberta de subvencions amb nous criteris: treball en xarxa, participació i accessibilitat, creativitat, autogestió i generació de coneixement.
  3. Completar el Portal de la transparència