Habitatge

  1. Crear i dotar del personal necessari l’Oficina Local d’Habitatge
  2. Desbloquejar la situació dels pisos de l’IMPSOL
    1. Aconseguir la cessió de 15 pisos per lloguer social
  3. Crear cens i aplicar sancions als grans tenirdors de pisos buits
  4. Iniciar un fons d’habitatge públic i social suficient com per assegurar el lloguer social universal
    1. Fer una petició de conveni amb la Generalitat per a la creació d’una bossa de lloguer assequible
  5. Redactar i aplicar un pla de mesures davant l’emergència habitacional