Implementació de mesures per a aconseguir un Ripollet amb energia neta

  1. Fomentar l’ús de les energies renovables
  2. Realitzar un estudi d’estalvi energètic
    1. Fase 1 a les escoles
    2. Fase 2 als edificis municipals
    3. Fase 3 a la via pública