Millora de la cooperació i coordinació entre centres escolars i els serveis socials.

  1. Crear espais de debat per a tractar solucions conjuntes
    1. Potenciar la detecció i la intervenció social en famílies i infants en risc treballant conjuntament amb les escoles i els instituts facilitant assessorament del equip tècnic especialitzat de l’administració, protocols municipals i territorials
    2. Elaborar, consensuar i implantar un nou projecte de Casals d’estiu
    3. Definir un nou model de Centre Obert La Placeta. Analitzar l’equipament per fer-lo més inclusiu
  2. Donar suport a les funcions parentals i educatives en infants i adolescents amb la posada en marxa de projectes que puguin vincular les famílies a les escoles