Modernització de l’administració pública

 1. Elaborar un Pla director per a la implementació de l’administració electrònica
 2. Implementar l’administració electrònica
  1. Instal·lar un ample de banda adequat a les seus municipals
  2. Connectar les seus municipals amb connexions d’alta velocitat
  3. Elaborar una Carta de Serveis, un Catàleg de Procediments, i redissenyar el circuits de processos i tràmits
  4. Renovar maquinari: equips de sobretaula i servidors virtuals
  5. Renovar programari: adquisició de llicències i tramitador d’expedients
  6. Implementar gestor d’expedients electrònics i carpeta ciutadana
  7. Millorar les eines informàtiques de les treballadores socials de gent gran per a la llei de dependència.