Objectiu: la cohesió i la inclusió

 1. Elaborar el Pla d’acollida i inclusió a famílies nouvingudes.
 2. Fomentar el voluntariat (sobretot en l’àrea d’acompanyament a persones grans)
 3. Viure en una ciutat inclusiva on ningú pateixi cap tipus de discriminació
  1. Elaborar un Pla municipal d’Igualtat: feminismes i lgtbi
  2. Treballar per la visibilització de les persones lgtbi
  3. Implementar la Llei 11/2014 per a garantir el dret de les persones lgti i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
  4. Integració dins la Xarxa de Municipis lgtbi i, a nivell internacional, amb la Rainbow Cities Network i amb l’ILGA.
  5. Realitzar un estudi integral sobre la diversitat sexual (un institut).
  6. Fomentar la participació a taula feminista de manera continuada durant tot l’any
  7. Servei d’Ateció a la Dona: incloure l’atenció a joves menors
  8. Treballar per la paritat en contractacions i subvencions
  9. Elaborar i executar protocols d’actuació municipals en festivitats (Festa major) per prevenir i actuar davant de situacions de violència masclista o discriminatòria