Posada en marxa del Pla Educatiu Local. Defensar l’escola pública i de qualitat

 1. Comprometre’ns amb la iniciativa Ripollet Vila Groga
 2. Treballar amb la comunitat educativa per una solució definitiva i de qualitat a la manca de places de secundària. Donar suport explícit a la Plataforma d’AMPAS i participar activament en la defensa del 4t Institut
 3. Blindar ràtios a P-3 i secundària amb una perspectiva a llarg termini
 4. Dur a terme les accions aprovades al Pla Educatiu Local
  1. Suport per a l’apoderament de les AMPA
  2. Escola de famílies de Ripollet
  3. Dinamització d’espais educatius oberts als barris
  4. Camins escolars segurs, nets i educatius
  5. Repensem el model de les escoles bressol públiques
  6. Espai socioeducatiu 0-3
  7. Casals d’estiu de Ripollet. Model Integrador
  8. Estratègia per fomentar l’Aprenentatge Servei
  9. Formació de persones adultes a Ripollet, situació actual i propostes
  10. Xarxa local d’orientació educativa
  11. Consell Municipal d’infants de Ripollet
  12. Consell Escolar Municipal, àgora de la política educativa
  13. Pla de comunicació del Pla Educatiu Local