Promoció de la salut com a estil de vida

 1. Treballar per incrementar la qualitat de l’atenció primària.
  1. Assegurar l’accessibilitat: caps oberts a l’estiu i amb dotació suficient
  2. Defensar la reversió de les retallades: dotar d’un pediatra el Cap Pinetons
  3. Adaptar l’atenció primària a la realitat demogràfica: treballar per la baixada de ràtios dels metges de família
 2. Renovar el servei de menjadors escolars
  1. Millorar l’educació alimentària a les escoles
  2. Recolzar els models propis de les escoles
  3. Consensuar amb la comunitat educativa un nou model de menjador escolar.
  4. Fer una diagnosi dels diferents models de menjadors escolars a tots els centres educatius
  5. Redactar un nou plec pel servei de menjador
  6. Exigir a l’empresa adjudicatària actual del servei l’aplicació del Projecte Educatiu del menjador i atendre els infants amb NEE amb el personal adequat.
  7. Rebutjar qualsevol Acord Marc sobre menjadors escolars que no prioritzi criteris de qualitat a l’hora de concedir un servei o que no protegeixi els casos d’autogestió de menjadors escolars.
 3. Gent Gran Activa. Fomentar l’atenció col·lectiva de la gent gran.
 4. Municipi sense amiant.
  1. Elaborar un cens d’espais públics amb amiant.
  2. Calendaritzar la retirada de l’amiant dels espais públics
  3. Iniciar el canvi de les canonades de fibrociment
  4. Dur a terme un Memorial
  5. Canviar la teulada de l’escola Ginesta