La proposta d’un nou reglament

LA PROPOSTA D’UN NOU REGLAMENT

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans/es en el procediment d’elaboració de normes, i amb caràcter previ a l’elaboració del nou Reglament de l’aigua, es duu a terme una consulta pública per recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions de Ripollet. Aquest procés dóna compliment a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L’objectiu és donar resposta a:

  • Els problemes que es pretenen solucionar amb el reglament que es proposa i els continguts que el conformen.
  • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  • Els objectius de la norma.
  • Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

Per a més informació podeu consultar la PROPOSTA DE REGLAMENT

Us convidem a formular-hi propostes i suggeriments mitjançant aquest FORMULARI, a les sessions presencials o bé a l’adreça aiguapublica@ripollet.cat. El termini de presentació d’aportacions finalitza el dijous 23 de novembre.

DOCUMENTACIÓ RELACIONADA