Millores al parc Norbert Fusté

quefariem

ma1Adequar el parc per a què pugui ser utilitzat també pels joves com a punt de trobada i de lleure. S’adaptarien alguns dels seus elements i jocs i s’instal.larien de nous per a millorar la configuració de l’espai i permetre el seu ús per part del jovent.

Actualment, el parc Norbert Fusté és un dels menys utilitzats per la ciutadania. Les millores proposades serien una primera actuació prèvia a una reforma integral del parc. Una vegada feta aquesta primera intervenció, s’iniciaria un nou procés de participació amb els veïns i veïnes per treballar en les solucions més adequades que facin que tothom pugui utilitzar i gaudir d’aquest parc.

quantcostaria

75.000 euros

norbert-fuste

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius