Papereres pipican per a un Ripollet més net

quefariem

gos2Instal.lar 20 punts de recollida de les caques de gos. En aquestes papereres específiques, les persones propietàries dels gossos trobaran un subministrador de bosses per a la recollida de la caca i un espai per llençar-la després.

Els punts d’ubicació d’aquestes papereres estarien distribuïts per tot el terme municipal, per a facilitar la seva accessibilitat.

D’aquesta forma, es contribueix a la millora de la neteja dels carrers i els espais verds de Ripollet.

quantcostaria

27.152,40 euros

008-pipican

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius