Millores al passatge Cot

quefariem

Millorar l’espai situat a la confluència del carrer de Sant Enric amb el passatge Cot.

S’instal.laria nou enllumenat, es repararia el paviment existent, es posaria nou mobiliari urbà i es podria fer un mural contra la violència de gènere.

quantcostaria

36.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius