Presentació de l’alcalde. Projectes 2018

Un dels objectius de l’Ajuntament de Ripollet és promoure la participació dels veïns i les veïnes en l’elaboració de les polítiques públiques del municipi i en la presa de decisions. Amb aquesta participació, es millora la comunicació entre l’Ajuntament i la ciutadania i es generen nous espais de confiança i transparència entre l’administració i les persones.

Per això, us animo a què participeu de forma activa en la realització d’una de les eines més importants amb què compta l’Ajuntament: el pressupost municipal.

En concret, us convido a decidir sobre la destinació de 300.000 euros del pressupost d’inversions municipals. Per segon any, seran els joves de 4t d’ESO de Ripollet els encarregats de fer les propostes concretes, treballades des dels centres d’educació secundària i amb el suport tècnic de l’Ajuntament. Posteriorment, aquestes propostes se sotmetran a votació entre tots els veïns i les veïnes de Ripollet majors de 15 anys i seran incloses en el pressupost municipal, per tal de dur-les a terme durant l’any 2018.

Destacar també que enguany els pressupostos participatius compten amb dues novetats: la creació de la Comissió de Garanties i un nou criteri de repartiment dels projectes per tots els barris de Ripollet. La Comissió de garanties, formada per representants dels grups municipals, de les AMPES de secundària i de persones adultes i de les associacions de veïns, serà l’encarregada d’acompanyar i donar transparència a tot el procés dels pressupostos participatius.

 

Participeu i decidim entre tots i totes.

 

Jose Maria Osuna

Alcalde de Ripollet

capcapera-fitxa-participatius