Programes de Justícia Social

OBJECTIUS PROGRAMES
1.1. Creixement personal i col·lectiu 1.1.1.        Millorar i potenciar la formació integral de les persones adultes

1.1.2.        Defensar l’escola pública i de qualitat

1.1.3.        Millorar la cooperació i coordinació entre els diferents agents educatius, esportius i culturals

1.1.4.        ….

1.2. Disminuir les desigualtats
1.3. Espai públic
1.4. Drets bàsics
1.5. Seguretat
1.6. Cohesió i integració