Papereres pipican per a un Ripollet més net

quefariem

gos2Instal.lar 20 punts de recollida de les caques de gos. En aquestes papereres específiques, les persones propietàries dels gossos trobaran un subministrador de bosses per a la recollida de la caca i un espai per llençar-la després.

Els punts d’ubicació d’aquestes papereres estarien distribuïts per tot el terme municipal, per a facilitar la seva accessibilitat.

D’aquesta forma, es contribueix a la millora de la neteja dels carrers i els espais verds de Ripollet.

quantcostaria

27.152,40 euros

008-pipican

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Millores al parc Norbert Fusté

quefariem

ma1Adequar el parc per a què pugui ser utilitzat també pels joves com a punt de trobada i de lleure. S’adaptarien alguns dels seus elements i jocs i s’instal.larien de nous per a millorar la configuració de l’espai i permetre el seu ús per part del jovent.

Actualment, el parc Norbert Fusté és un dels menys utilitzats per la ciutadania. Les millores proposades serien una primera actuació prèvia a una reforma integral del parc. Una vegada feta aquesta primera intervenció, s’iniciaria un nou procés de participació amb els veïns i veïnes per treballar en les solucions més adequades que facin que tothom pugui utilitzar i gaudir d’aquest parc.

quantcostaria

75.000 euros

norbert-fuste

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Espai cobert al parc dels Pinetons

quefariem

gentConvertir un espai de 150 m2 al parc dels Pinetons en una zona de pícnic coberta. Instal.laríem cinc taules amb una pèrgola que les protegeixi en cas de pluja.

L’espai proposat està a una de les zones planes situada més a prop de la plaça del brollador i es podria transformar en un punt de trobada tant per a les famílies com per als joves de Ripollet.

Com aquest espai pertany a la xarxa de parcs metropolitans, l’adequació seria consensuada també amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

quantcostaria

73.507,50 euros

013-taules-de-fusta-pdf

mireuvideo

 

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Contenidors per a recollir l’oli domèstic

quefariem

oliInstal.lar sis contenidors especials de recollida d’oli domèstic, a sis punts accessibles del municipi i que donin cobertura a la totalitat de la ciutadania de Ripollet.

L’oli per cuinar és un producte habitual a les llars però, un cop utilitzat, si el llancem per l’aigüera, provoca una greu agressió contra el medi ambient. Un litre d’aquest tipus d’oli pot arribar a contaminar fins a un milió de litres d’aigua.

Aquests contenidors permeten recollir l’oli i després tractar-lo per reciclar-lo i, per exemple, convertir-lo en biodièsel o fins i tot en productes cosmètics o sabó.

quantcostaria

4.182 euros

003-contenidors-doli

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Cinema a la fresca

quefariem

cinemaAdaptar el pati interior del Centre Cultural com a lloc de projecció de cinema a l’aire lliure i gaudir d’aquest espai de manera informal i relaxada.

Per això, canviaríem el terra per un prat natural, posaríem tots els elements necessaris per a fer projeccions: pantalla, equip de projecció i de so, llums… I altres elements que ajuden a fer més amena una sessió de cinema com una màquina de crispetes.

quantcostaria

47.895,39 euros

cinema

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Carrer de Sant Andreu. Prioritat: les persones

quefariem

ma1Millorar els accessos i el desplaçament a peu de les persones que van des del centre de Ripollet cap a l’escola Tatché i l’institut Can Mas, donant prioritat a les persones i minimitzant el pas dels vehicles.

S’instal.larien elements de regulació de trànsit, senyalització viària i reconducció del pas dels vehicles per anar guanyant espais segurs per al pas de les persones. Aquesta seria una primera fase de prova per fer actuacions que permetin, en un futur, dur a terme una reforma integral d’aquest espai de més de 5.000 m2. Una reforma que canviaria l’aspecte i els usos d’una zona que seria guanyada per la gent.

quantcostaria

75.000 euros

004-prioritat-a-les-persones

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Can Parc

quefariem

gos3Convertiríem part del parc Gassó Vargas en un lloc d’esbarjo per als gossos, per tal que puguin córrer i jugar. Es tracta d’una superfície d’uns 5.400 m2 situada entre el carrer Federico García Lorca, la rambla dels Pinetons i el carrer de Cervantes.

En aquest espai s’instal.laria una tanca perimetral per evitar que els gossos puguin surtir sense control de la zona. A més, s’instal.larien dues  fonts especials per a abeurament de gossos, papereres de recollida dels seus excrements i alguns elements específics perquè puguin jugar.

quantcostaria

32.621,60 euros

007-can-park

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Adaptació del parc del Camí de la Serra

quefariem

fulles1

Es tracta d’una primera intervenció en aquest parc situat al Camí de la Serra, entre el carrer de Pau Casals i l’escola Tatché. Es farien actuacions per millorar, principalment, la seva accessibilitat i el seu ús com a parc urbà.

A més, es podrien instal.lar fonts i bancs per aprofitar la seva ubicació que permet gaudir de les vistes del Mas Duran i la serralada de la Marina. D’aquesta forma, l’espai resultaria més atractiu i podria oferir un lloc d’oci a un ampli ventall d’edats, convertint-lo en un punt de referència i trobada tant de la gent gran com dels alumnes de l’escola Tatché i de l’institut Can Mas.

quantcostaria

75.000 euros

mireuvideo

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius