Concreció de propostes

Té per objectiu l’ordenament i priorització de les propostes que hagin sorgit en l’anterior fase de debat.

En aquest espai comptarem amb:

  • Sessions presencials. A través de dinàmiques es farà un recull de les propostes i es prioritzaran segons el consens que hagin obtingut cadascuna d’elles.
  • Jornada de cloenda, per presentar les propsotes que han sorgit en el marc del procés participatiu.