1. Municipalitzacions

 • Treball multidisciplinar amb les diferents àrees de l’Ajuntament: serveis jurídics, educació, serveis municipals, serveis econòmics.
 • Treball transversal amb la ciutadania. Comissions de treball integrades per entitats socials, associacions de veïns i persones a títol particular.
 • Assemblees ciutadanes, xerrades i fòrums per explicar experiències d’altres ciutats amb la municipalització dels serveis públics.
 • Creació de l’empresa municipal Genera, encarregada de gestionar els serveis que es municipalitzen.
  • Escoles-bressol
  • La Rodeta del Molí
  • La Verema
  • Neteja d’edificis municipals