4. Habitatge

  • Creació de l’Oficina municipal d’Habitatge, integrada en l’àmbit de Justícia Social. Servei d’informació i assessorament general en matèria d’habitatge, així com la tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la millora de l’habitabilitat dels habitatges.
  • Des de 2015, que es van tramitar 80 sol·licituds d’ajust de lloguer, s’ha quadruplicat en nombre de demandes gestionades. Durant el passat l’any 2018, l’Oficina ha tramitat un total de 387 ajuts de lloguer, la qual cosa representa 74 peticions més que l’any anterior. D’aquestes peticions, 291 han estat acceptades i s’han traduït en 596.358 euros que rebran les famílies ripolletenques que han tramitat les seves peticions l’any passat
  • El 2016, es va aconseguir que 74 habitatges buits de protecció oficial del barri Pinetons es posessin en lloguer amb opció a compra per part de l’Impsol.
  • Aprovada l’adquisició de 6 habitatges per posar en marxa el Parc d’habitatge social de l’Ajuntament.
  • Treball transversal amb els serveis socials, policia local i urbanisme, per conèixer la realitat dels habitatges buits de Ripollet