Revisió del Pla d’acció

El Pla d’Acció Municipal de Ripollet (2016-2019) té 37 accions i projectes amb les seves subaccions corresponents, agrupades en 3 àmbits:

  • Justícia Social
  • Desenvolupament
  • Democràcia

Les darreres setmanes, s’ha realitzat un anàlisi sobre l’estat d’execució del Pla d’Acció de Municipal per part del govern municipal i els caps d’àrea de l’Ajuntament de Ripollet. S’ha fet una revisió exhaustiva de cada una de les accions que consten al pla municipal i també d’altres que, tot i que s’han realitzat, no hi constaven, com és el cas del Pla d’acció dels PAEs (Polígons d’Activitat Econòmica).

D’aquest anàlisi es desprèn, quant a les accions prioritàries a destacar de totes les àrees, la importància que s’ha donat a temes de Justícia social, com ara l’habitatge, els equipaments de secundària, la residència de la gent gran o el riu. En bona part d’aquestes accions s’han aconseguit acords importants, fixant les bases per a un futur proper, com és el cas de la residència o la recuperació de la llera del riu. On trobem un alt grau d’execució és a accions com el nou model de Festa Major, la policia de proximitat o la millora d’equipaments esportius. Pel que fa a Desenvolupament, destaquen accions amb un alt percentatge d’execució, com ara l’atenció a la dependència, la millora i foment del transport públic, les municipalitzacions o la dinamització comercial. El govern municipal també ha dedicat esforços durant el mandat, en considerar-los punts prioritaris, a la neteja d’espais públics, els plans d’ocupació o els controls d’olors. Les noves oficines de Drets Socials o la implantació de l’administració electrònica són altres fites aconseguides, en aquest cas, en l’àmbit de Democràcia.