2. Fomentar transport públic + Mobilitat

  • La nova tarifa metropolitana permet pagar 1 única zona entre els municipis de l’AMB
  • Per Ripollet passen 9 línies de bus
  • Comptem amb un total de 42 parades de bus, totes adaptades
  • Hem aprovat el PMU (Pla Mobilitat Urbana), fruït d’un procés participatiu amb més de 20 assembles veïnals (23).
  • Ripollet compta amb prop de 12 km de carril bici
  • Consolidat el servei RBici de lloguer gratuït de bicicletes. L’any 2018 va fer 1.497 préstecs.
  • 2 punts de càrrega de vehicles elèctrics
  • 32 semàfors al municipi, tots adaptats, fruit, en la seva majoria, dels pressupostos participatiu