Finançament ICO

Es disposa una Línia de finançament específica a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) per import de 400 milions d’euros, per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

 • Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diferents operacions.
 • Conceptes finançables: necessitats de liquiditat finançables a través de la Línea Empresas y Emprendedores.
 • Modalitat: préstec.
 • Tipus d’ interès: fix, fins el 1,5% (TAE màxima incloses comissions).
 • Termini d’amortització i carència: d’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
 • Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’ inici de l’ operació, a més a més de, en el seu cas, la d’ amortització anticipada.
 • Garanties: a determinar per l’ entitat de crèdit, excepte aval de SGR/SAECA.
 • Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.

S’aprova un línia de 100.000 milions d’euros en avals públics per tal que la banca pugui concedir entre 150 i 200.000 milions d’euros en finançament a empreses i persones autònomes.

S’amplia en 10.000 milions d’euros el límit d’endeutament previst per l’ICO amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

S’ajorna el reemborsament del pagament de principal i/o interessos de l’anualitat en curs de préstecs concedits per la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

 • Quan la crisi sanitària provocada per el COVID19 hagi originat períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els hi faci difícil o els impedeixi el pagament de la quota.
 • El termini de venciment ha de ser inferior a 6 mesos a comptar des del 13 de març de 2020.
 • La sol·licitud haurà d’efectuar-se sempre abans que finalitzi el termini de pagament en període voluntari i haurà de ser estimada de forma expressa per l’òrgan que va dictar la resolució de la concessió.

S’autoritza la creació d’una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros per a empreses exportadores, a través de la companyia asseguradora CESCE per compte de l’estat.

A més, la Generalitat de Catalunya també ha pres mesures en aquest sentit amb prèstecs destinats a pimes i vinculats a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

 • Import: préstecs entre 100.000 euros i fins a 1M d’euros: Aval d’Avalis, pel 75%
 • préstecs a partir d’1M d’euros i fins a 2,5M d’euros: Aval d’ICF, pel 75%
  • Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
  • Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim del 2,5%.
  • Comissions: CAiR (comissió anual d’administració i risc) de l’1%. Sense comissió d’obertura ni d’estudi.

Un pensament a “Finançament ICO

 1. Retroenllaç: Comerç, ocupació i empresa | participa.ripollet.cat

Els comentaris estan tancats.