No més por als Pinetons

quefariem

Incrementar l’enllumenat públic d’algunes zones del parc dels Pinetons que queden especialment fosques.

Es posaria un tipus de fanal amb sensor de moviment per tal de contribuir a l’estalvi energètic.

quantcostaria

15.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius