Pujar el Puigmal sense problema

Ampliar 1,5 metres una de les dues voreres del carrer del Puigmal, en el tram entre l’avinguda de Catalunya i el carrer de la Verema, per facilitar la mobilitat a peu de les persones. Això suposaria la reordenació de l’aparcament de vehicles, passant de semi bateria a en línia en ambdues bandes de la calçada.

Justificació de la proposta

  • Aquest és, possiblement, el tram de carrer amb més vehicles aparcats de tot Ripollet, quan en l’entorn proper (av. de Catalunya, av. del Mediterrani, c. de Collserola) hi ha bastant espai lliure d’estacionament habitualment. Es tracta d’una zona d’alta densitat d’equipaments públics (dues escoles, ambulatori) i de pas per accedir cap al parc dels Pinetons i, per tant, d’elevada de densitat d’ús de vianants, i que té unes voreres per les quals és complicat i, fins i tot invasiu per a la distància personal, creuar-se amb una persona. La mesura afavoriria també un espai públic més segur per a les dones. En un espai així no es pot prioritzar l’estacionament de vehicles, que són propietats privades, per sobre del pas del comú de les persones.

A qui va destinada la proposta

  • A tothom.

Estimació de pressupost

  • 30.000 euros.

Objectius de desenvolupament sostenible als quals fa referència

  • Igualtat de gènere, ciutats i comunitats sostenibles.

Observacions

  • En el cas que s’ampliés la vorera dels edificis d’habitatges es podria valorar posar un nou pas de zebra davant de l’accés a l’edifici d’infantil de l’escola Ginesta per facilitar a les famílies el recorregut per la vorera més ampla.

Podeu votar aquesta proposta aquí