Validació i retorn

En aquesta fase l’objectiu és tornar a la ciutadania els resultats del procés participatiu sobre la definició del model de futur equipament per a la gent gran, així com donar compte de les diferents fases que ha tingut el procés, dades de participació i la seva traçabilitat.

En aquesta fase es durà a terme una presentació pública dels resultats, en una sessió oberta a tota la ciutadania i als mitjans de comunicació així com a totes les persones que han pres part del procés participatiu.

Concreció de propostes

Té per objectiu l’ordenament i priorització de les propostes que hagin sorgit en l’anterior fase de debat.

En aquest espai comptarem amb:

 • Sessions presencials. A través de dinàmiques es farà un recull de les propostes i es prioritzaran segons el consens que hagin obtingut cadascuna d’elles.
 • Jornada de cloenda, per presentar les propsotes que han sorgit en el marc del procés participatiu.

Debat i creació de propostes

Aquesta fase té per objectiu posar a disposició de la ciutadania tota la informació referent als resultats del diagnòstic ciutadà, així com facilitar les bases per a realitzar un debat col.lectiu al voltant dels diferents models d’equipament possibles i les mesures a tenir en compte per a definir-lo.

Aquesta fase tindrà:

 • Taules rodones amb experts que ens aportaran diferents visions sobre experiències en el model de gestió i participació en el centre, models d’atenció, models arquitectònics i de serveis.
 • Taules d’intercanvi vivencial. Persones usuàries, familiars i professionals ens mostraran diferents experiències en la seva relació amb un equipament d’aquestes característiques.
 • Visites de reconeixement de l’espai on estarà ubicat l’equipament per tal de poder generar propostes i sinèrgies amb el propi entorn del futur equipament.
 • Vídeos recull dels diferents debats que es podran consultar a través de la web.
 • Informe de recull de les propostes sorgides en aquesta fase en les diferents activitats presencials que es duran a terme.

Diagnosi ciutadana

Té per objectiu realitzar una anàlisi col.lectiva oberta a tota la ciutadania de Ripollet. Aquesta anàlisi tractarà sobre les necessitats i problemàtiques existents al voltant de l’envelliment i l’atenció a la depèndència.

Aquesta fase comptarà amb:

 • Una enquesta de diagnosi ciutadana que tindrà per objectiu la recollida i identificació de les necessitats i problemàtiques de l’àmbit. Serà oberta a tota la ciutadania i es podrà complimentar on line en aquesta web, o bé presencialment, amb la recollida d’enquestes a diferents punts estratègics del municipi.
 • Activitats específiques de diagnosi, amb la participació de grups i col.lectius concrets relacionats directament amb l’equipament o amb àmbits estratègics. A través de dinàmiques s’identificaran les diferents necessitats i problemàtiques.
 • Un informe de diagnosi, que recollirà i farà públiques les necessitats identificades per la ciutadania per tal de poder iniciar la següent fase de debat i creació de propostes per respondre a les necessitats detectades.

Aquí podeu consultar el document de conclusions de la fase de diagnosi ciutadana

Informació i difusió

Té per objectiu posar en coneixement de la ciutadania l’inici del procés participatiu, les diferents formes que es posen al seu abast per a participar-hi i l’estat de la qüestió, pel que fa a recursos per a la gent gran al municipi i les polítiques que s’han dut a terme fins ara.

Aquesta fase comptarà amb:

 • Una sessió oberta a la ciutadania, on es farà la presentació del procés participatiu i s’exposarà el context i l’adequació del procés. Es farà una invitació a la població en general a participar en el procés i es presentarà la web on es podrà consultar tota la informació d’aquesta qüestió.
 • Una invitació per prescripció directa a la participació en el procés per a aquelles entitats i associcions que ja estan treballant en la definició de l’equipament o que s’hi veuen directament relacionats.
 • Una difusió de la informació a través dels mitjans de comunicació amb articles, entrevistes i altres elements de comunicació.

Renovació espai taules parc Gassó Vargas

 

quefariem

Col.locar una coberta a l’espai de les taules del parc Gassó  Vargas i incrementar el nombre de tauletes, per tal de poder-les utilitzar per part de tota la ciutadania.

Afegir també més mobiliari urbà, amb la possibilitat de fer algun tipus d’intervenció artística a la coberta.

quantcostaria

20.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Més fonts d’aigua als carrers

 

quefariem

Col.locar més fonts per a poder accedir a punts per a beure aigua i renovar algunes de les existents a parcs i zones verdes de Ripollet.

Alguns punts proposats són la rambla de Sant Esteve, la plaça Clos, el carrer de Sant Sebastià, la zona verda de Can Tiana, entre altres.

 

quantcostaria

55.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Semàfors per a millorar la seguretat vial

 

quefariem

Incrementar les mesures de seguretat vial col.locant semàfors i altres elements, com bandes reductores, que ajudin a facilitar el trànsit de vianants pels carrers de Ripollet com la rambla de Sant Jordi, la cruïlla dels carrers de Balmes amb Tarragona, el carrer del Puigmal o l’avinguda de Maria Torras.

 

quantcostaria

43.500 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius

Endolls solars al carrer

 

quefariem

Col.locar endolls solars a diferents espais de Ripollet amb connectors per poder càrregar els aparells electrònics.

Els principals llocs d’ubicació d’aquestes instal.lacions serien la rambla de les Vinyes, la plaça Pere Quart, la placeta de l’OTG, la rambla de Sant Andreu, el parc de la Solidaritat, la plaça del Clos i el parc del Riu Ripoll.

 

quantcostaria

66.000 €

recordeuvotar
capcapera-fitxa-participatius